CSR

Corporate Social Responsibility

Within our core activities (the production of veal, calf feed and calfskins) we strive to create added value for our company, our employees, society as a whole and our stakeholders.

We add value to the calves produced by the dairy farming industry, we transform waste flows of whey from cheese production into calf feed, we use residual products from grain processing and oil-bearing seeds for feed mixes, and we invest in the processing of the manure produced by our calves and in the processing of calfskins for the leather industry. We feel that we, as world market leader, have a pioneering role. We want our company to continue to advance in a sustainable, socially and financially responsible manner.

Since 2006, we have presented the key developments related to Corporate Social Responsibility in an annual report each year. Transparency is the keyword. The various reports can be downloaded below.

Download CSR reports

 1. CSR report 2015

  The Annual CSR Report 2015 is entitled “The Power of the Chain”. The report provides insight into the VanDrie Group’s value chain as well as the results and the organisation’s ambitions. Download the PDF below.

 2. MVO-verslag 2014

  Elk jaar maken we stappen in ons MVO-beleid en integreren we het duurzaamheidsdenken in alle VanDrie Group bedrijven in Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk. In het MVO-verslag van 2014 staan de resultaten en ambities uitgewerkt. Basis van het verslag zijn onze vier MVO-pijlers: onze organisatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu.

 3. MVO-verslag 2013

  De VanDrie Group opereert in een dynamische omgeving. De maatschappij is een kritisch volger en stelt steeds hogere eisen aan onze sector. De VanDrie Group anticipeert hierop door voortdurend aandacht te schenken aan kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2013.

 4. MVO-verslag 2012

  De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf. Dit typeert ook de wijze waarop er gehandeld wordt: verantwoordelijkheid nemen en een lange termijn samenwerking aangaan met medewerkers, kalverhouders en partners. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2012.

 5. MVO-verslag 2011

  De VanDrie Group staat midden in de samenleving: we laten zien hoe wij kalfsvlees produceren en we staan in open dialoog met de maatschappij, omdat we het belangrijk vinden verantwoordelijkheid te nemen voor onze bedrijfsvoering. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2011.

 6. MVO-verslag 2006

  Transparantie en openheid zijn integrale onderdelen van onze bedrijfsfilosofie. Alleen door overleg en te laten zien hoe wij ons kalfsvlees produceren kunnen we het productieproces afstemmen op de wensen van de maatschappij. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2006.